הדרכות הורים לתינוקות בעלי התפתחות טיפוסית המעוניינים לקבל הדרכה מאיש מקצוע מוסמך כיצד לתמוך בהתפתחות תינוקם. ** העמוד בהקמה