בהתפתחות התקינה קיים טווח רחב של נורמה, וקיימת שונות בן האוכלוסייה.

באיבחון פיזיותרפיה אנחנו משתמשים בכלי איבחון בעלי תוקף בילנאומי, הממקמים את
התינוק באחוזון ההתפתחותי בו נמצא התינוק, בנוסף לאיבחון התרשמותי המבוסס על
איכות התנועה, גיוון תנועתי ומאפייני התנועה שלו.

מתי יודעים אם מדובר באיחור?
כאשר ההורה מרגיש שהתינוק לא מתקדם או יש קושי, כאשר התינוק אינו מביע סקרנות
או מוטיבציה תנועתית, או לפי נקודות ציון באיבחון או השאלון שמבצעות אחיות טיפת
חלב במעקב שלהן.
לדוגמא- תינוק שאינו מתהפך בגיל חצי שנה, תינוק שאינו יושב יציב בגיל 10 חודשים,
תינוק המתקשה בשכיבה על הבטן בגיל 3-4 חודשים.