תינוקות ופעוטות המאובחנים בלקות התפתחותית כמו: CP, תיסמונות.
לקות התפתחותית יכולה להיות מאובחנות במהלך ההריון, לאחר לידה או במהלך שנת החיים
הראשונה. איחור התפתחותי יכול להיות סימן ללקות התפתחותית. איש מקצוע מוסמך יכול
לזהות דגלים אדומים או מאייפני תנועה מתוך נתוני האיבחון והסתכלות אחרי תהליך טיפולי.
תהליך האיבחון נערך בצוות רב מקצועי ולאחריו מתן המלצות לטיפול או מסגרת חינוכית
מתאימה.
במהלך שנות ניסיוני כפיזיותרפיסטית התפתחותית עבדתי במסגרות שונות של מעונות יום שיקומיים
ותקשורתיים יחד עם צוות רב מקצועי. במקרה של איבחון בלקות התפתחותית כמו שיתוק מוחין,
תסמונות גנטיות יש צורך בטיפול פיזיותרפי אינטנסיבי , בשילוב הדרכת המשפחה והמלצה לאביזרי
ניידות מיוחדים.

הסיפוק הגדול בעבודה עם ילדי CP (שיתוק מוחין) ותסמונות אחרות הוא עצום. לראות אותם רוכשים
מיומנויות מוטוריות ומשיגים ניידות עצמאית זה אושר גדול.